Často kladené dotazy

Máte dotazy ohledně regálů a jejich součástí nebo ohledně montáže a dalších služeb? Jak se správně nazývají díly regálů, jakou mají nosnost, jak spočítat požadované rozměry regálů?

Tady najdete odpovědi na nejčastější dotazy ohledně regálů. Pokud ani zde nenajdete to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.

Policové regály

Rám je složen ze dvou sloupů opatřených na horní straně krytkami a na dolní straně patkami. Tyto sloupy mohou být u některého regálového systému spojeny příslušným počtem traverz a diagonál do příhradového celku, který vymezuje příslušnou hloubku regálu.

Zjednodušeně lze tedy říct, že rám regálu tvoří celou bočnici držící police na jedné straně. Samostatně stojící regál tak obsahuje dva kusy rámů (na každé straně jeden).

Někteří zákazníci mylně zaměňují rámy za sloupy regálu a myslí si, že rámů by měl být dvojnásobek (dle počtu jednotlivých sloupů).

Rámy policových regálů umožňují oboustranné zavěšení polic a v tomto smyslu byly rámy regálu i navrženy. To má tu výhodu, že při sestavě průběžného regálu skládajícího se z několika regálových sloupců není nutné každý sloupec vytvářet jako samostatně stojící, ale sloupce jsou plynule navazovány za sebou.

Tzn., že v případě delší (průběžné) sestavy regálu je první sloupec základní s rámy na obou stranách, ale další přístavné sloupce obsahují již jen po jednom rámu. Volnou stranou se přístavný sloupec uchytí do rámu předcházejícího sloupce a pro police tohoto sloupce se tak použije už jen koncový rám.

Nemusí. Spodní police může být umístěna i ve výšce nad zemí tak, že pod ní vznikne volný prostor pro ukládání zboží přímo na podlaze. Dle výšky usazení první police je vhodné zajistit v různém rozsahu provázání sloupů regálu (jak v rámci rámu, tak i podélně v zadní části).

Tímto způsobem lze snadno dosáhnout volného prostoru pod policovými regály, kde lze podle výšky první police a hloubky regálu ukládat např. velmi těžké zboží, různé přístroje, bedny, nebo i palety se zbožím.

Často se také toto odsazení první police využívá pro osazení polic na dveřmi nebo nad průchody, kdy je potřeba vyplnit policovým regálem celou stěnu se zachováním průchozího místa.

Pro zjednodušení popisu a zpřehlednění nabídky se u regálů používají „modulové rozměry“. Při určení celkové délky regálu je tedy potřeba brát v úvahu jednak modulovou délku samotných polic, ale započítat i šířku rámu a spoje ( tj. rozměr, o který délka naroste ve vnitřních rámech).

Pro regály VARIMO platí jednoduché pravidlo, dle kterého lze délku regálu spočítat. K modulovému rozměru police přičteme 6 mm, vynásobíme počtem polic v regálu a přičteme 36 mm na konečné rámy.

Příklad: Máme regál o dvou polích 1000 mm a třech polích 850 mm. Počítáme takto: (2 × 1006) + (3 × 856) + 36 = 4616. Skutečná celková délka regálu je 4616 mm.

Skutečná hloubka policového regálu VARIMO je o 15 mm větší než modulová hloubka polic. Tzn., že regál, u kterého je uvedená hloubka 600 mm, má ve skutečnosti hloubku 615 mm.

Při určení celkové délky regálu je potřeba brát v úvahu modulovou délku polic, šířku rámu a spoj ( tj. rozměr, o který délka naroste ve vnitřních rámech).

 

Pro regály SUPER platí jednoduché pravidlo, dle kterého lze délku regálu spočítat. K modulovému rozměru police přičteme 6 mm, vynásobíme počtem polic v regálu a přičteme 68 mm na konečné rámy.

 

Příklad: Máme regál o dvou polích 1200 mm a třech polích 900 mm. Počítáme takto: (2 × 1206) + (3 × 906) + 68 = 5198. Skutečná celková délka regálu je 5198 mm.

Skutečná hloubka policového regálu SUPER je o 10 mm větší než modulová hloubka polic. Tzn., že regál, u kterého je uvedená hloubka 600 mm, má ve skutečnosti 610 mm.

Při určení celkové délky regálu je potřeba brát v úvahu modulovou délku polic, šířku rámu a spoj ( tj. rozměr, o který délka naroste ve vnitřních rámech).

 

Pro regály UNIRACK platí jednoduché pravidlo, dle kterého lze délku regálu spočítat. K modulovému rozměru police přičteme 18 mm, vynásobíme počtem polic v regálu a přičteme 65 mm na konečné rámy.

 

Příklad: Máme regál o dvou polích 1200 mm a třech polích 900 mm. Počítáme takto: (2 × 1218) + (3 × 918) + 65 = 5255. Skutečná celková délka regálu je 5255 mm.

Skutečná hloubka policového regálu UNIRACK je o 25 mm větší než modulová hloubka polic. Tzn., že regál, u kterého je uvedená hloubka 600 mm, má ve skutečnosti 625 mm.

Regály SUPER i UNIRACK využívají stejný typ polic. Rozdíl spočívá ve tvaru a provedení rámu.
Systém SUPER má sloup ve tvaru „T“, který má z čelního pohledu viditelnou perforaci, což jsou prolisované háčky, sloužící k zavěšení nosníků polic. Sloupy jsou k sobě uchyceny pomocí narážených traverz a diagonál plochého průřezu.

 

Systém UNIRACK má sloup z dutého profilu, jehož čelní strana je hladká, háčky pro zavěšení nosníků polic jsou skryté na zadní straně sloupu. Sloupy jsou k sobě uchyceny pomocí šroubovaných traverz a diagonál kruhového průřezu.

Oba regálové systémy představují celokovový pozinkovaný systém z profilovaných komponent s přestavitelnými policemi.
Každý regálový systém má jiný tvar sloupu v řezu, ale hlavní rozdíl spočívá v uchycení a tvaru polic.

 

Regály SUPER a UNIRACK mají podélné nosníky, které se zasazují do háčků v rámu a mezi tyto nosníky se vkládají policové panely.

 

Regály VARIMO se sestavují tak, že mezi sloupy se do připravených otvorů vkládá traverza, čímž vnikne rám a poté se do těchto traverz zacvaknou podélné policové panely.

 

Posledním hlavním rozdílem je, že regály SUPER a UNIRACK jsou podélně ztužené principem zavěšení policových nosníků a regály VARIMO musí k podélnému ztužení použít zavětrovací kříže.

Požadavek na kotvení policových regálů vychází z poměru výšky a hloubky daného regálu.
Pokud poměr výšky k hloubce regálu je menší než 5, není nutné regál kotvit. V opačném případě se musí ukotvit, to se provádí přivrtáním a přišroubováním regálu ke stěně. Jestliže není možné kotvit do stěny, ukotví se regál pomocí patek do podlahy.

 

Příklad: Máme regál vysoký 2000 mm o hloubce 600 mm – z toho vyplývá 2000 : 600 = 3,33 < 5 – tento regál není nutné kotvit. Regál vysoký 2500 mm o hloubce 400 mm – z toho vyplývá 2500 : 400 = 6,25 > 5 – tento regál je nutné kotvit.

Nejsou, police regálového systému VARIMO jsou sestaveny z jednotlivých panelů o různé šířce, jejichž kombinace dá dohromady požadovanou hloubku police.

 

Tzn., že policové panely mají délku shodnou s konkrétní délkou police, ale hloubka je tvořena kombinací jednotlivých panelů nejčastěji o šířce 100 a 200 mm. To má za následek, že police není v celé své hloubce hladká, ale jsou na ní dle počtu použitých panelů podélné spoje. To není nikterak na závadu, naopak se tímto způsobem dosahuje vyšší nosnosti polic – spoj se v podstatě chová jako vyztužení (žebro zespodu police).

 

Příklad: Pro polici o běžném zatížení a hloubce 400 mm použijeme 2 panely o šířce 200 mm. Pro polici o běžném zatížení a hloubce 500 mm použijeme 2 panely o šířce 200 mm a jeden panel o šířce 100 mm. Pro polici na těžké zatížení a hloubce 600 mm použijeme 6 panelů o šířce 100 mm.

Paletové regály

Nejběžněji používanou délkou především z hlediska cenové výhodnosti je nosník dlouhý 2700 mm, na který se vejdou tři EUR palety vedle sebe. V této délce zároveň vychází vhodný poměr výšky nosníku k jeho zatížení.


Další z běžných délek nosníků jsou 1800 mm pro 2 EUR palety a 3600 mm pro 4 EUR palety.

 

Nosníky 1800 mm se používají pro velmi těžké palety, nebo v kombinaci s nosníky délky 2700 mm pro nejlepší rozvržení požadované délky paletového regálu.

 

Nosníky 3600 mm se používají většinou pouze pro lehké palety, neboť při své délce mají malou nosnost.
Pro extrémně těžké palety je nutné zvolit nosníky o délce 1000 mm, které snesou největší zatížení.

Ano lze. V tomto případě se použijí paletové regály o hloubce 800 mm a s nosníky o délce 2700 mm, na které se takto vejdou dvě palety vedle sebe.


Nezbytnou podmínkou je také použití příčníků k nosníkům, které roznáší zatížení z palety, protože běžná paleta je nosná pouze v podélném směru.

Obecné dotazy

Každé odvětví používá specifické názvosloví, které lidé pohybující se v jeho prostředí dobře znají. Nejinak je tomu i v oboru skladování při označování regálů a regálových systémů. Problém nastává, pokud má formulovat svůj požadavek laik. V takovém případě nemusí vždy dojít k vzájemnému pochopení.

 

Abyste se v této terminologii neztratili, připravili jsme pro vás krátký slovníček nejčastějších výrazů používaných při popisu regálů.

 

 

 • Regál (Regálová sestava) – souvislá řada tvořená jedním, nebo několika regálovými sloupci
 • Regálový sloupec (regálové pole) – část regálu mezi dvěma rámy
 • Rám (bočnice) – slouží k upevnění polic, skládá se ze dvou sloupů a spojnic, které vymezují hloubku regálu
 • Sloup (stojina) – svislá nosná konstrukce, která určuje výšku regálu, na sloupu jsou v daném rozmezí úchyty, které určují přestavitelnost polic
 • Spojnice – nejčastěji traverzy a diagonály v příslušném počtu dle výšky rámu, může ale být i výplň z plného plechu, síť ap.
 • Police (ukládací úroveň) – horizontální prvek regálu, na který se ukládá zboží, tvoří ji nosníky a policové výplně
 • Nosníky – tvarované duté profily na obou koncích upravené pro zavěšení do úchytů sloupu, určují délku police (regálového sloupce)
 • Policová výplň (policové panely) – vkládá se na nosníky a vytváří plochu pro ukládání materiálu, nejčastěji profilovaný plech, může být i dřevotřísková deska, lamino, drátěná síť, plastové panely, ap.
 • Patka – spodní část sloupu, která roznáší zatížení do podlahy, u kovového provedení obsahuje také otvory pro uchycení regálu do podlahy
 • Krytka – vrchní část sloupu, kryje ostré hrany profilu sloupu, většinou z plastu
 • Výška regálu – je vymezená výškou sloupu, který udává maximální zavěšení police
 • Délka regálu – je dána délkou polic a jednotlivých regálových sloupců
 • Hloubka regálu – je dána vzdáleností sloupů v rámu

Máte jiný dotaz ohledně regálů?